Mobilisaatio- ja manipulaatiohoidot

Mobilisaatiossa nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä toistoliikkeillä ääriasennossaan ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää yksittäistä voimaimpulssia.

Mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään tekemää tai aktiivista, asiakkaan itsensä suorittamaa, jolloin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.

Manipulaatiossa terapeutti käsittelee liikkuvuudeltaan rajoittunutta niveltä tai selkärangan nikamaa nopealla liikkeellä. Nivel viedään ensin passiivisesti fysiologiseen ääriasentoon jonka jälkeen siihen kohdistetaan yksittäinen voimaimpulssi.

Nivelestä kuuluu usein napsahtava ääni, joka tulee nivelnesteeseen syntyvästä ilmakuplasta. Manipulaatio parantaa liikerajoitteisen nivelen liikkuvuutta ja lievittää nivelen toimintahäiriöön liittyvää kipua.

Kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivien hoitomuotojen valinta edellyttää aina ensin huolellista haastattelua ja alkututkimuksta.