Hermomobilisaatiotekniikat

Hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus hermoon voi kohdistua ylikuormittumista liiallisen puristuksen tai venytyksen muodossa, jonka seurauksena voi hermoston toiminta häiriintyä.

Tämä aistitaan usein kipuna, puutumisena tai pistelynä.

Hermoston eli neuraalikudoksen mobilisoinnissa hermokudosta elvytetään kehon ja raajojen pumppaavia liikkeitä hyödyntämällä. Hoidoilla vaikutetaan hermoston verenkiertoon ja aineenvaihduntaan sekä mekaanisesti sen liukumiseen.

Hermoa mobilisoivat itsehoitoharjoitteet ovat oleellinen osa tutkimusta ja hoitoa.