Akupunktio

Miten akupunktio vaikuttaa ja milloin siitä voi olla hyötyä?

Akupunktio on kivun ja lihasjännitysten hoitoa erilaisilla neuloilla. Neurofysiologiaan pohjautuvat teoriat akupunktion kipua lievittävästä vaikutuksesta perustuvat ajatukseen, että neulat aikaansaavat neurofysiologisia reaktioita hermostossa. Neulan pistos synnyttää hermosignaaleja, jotka vaimentavat muuta kipuaistimusta. Pistojen ajatellaan kiihdyttävän elimistön omien kipua lievittävien morfiiniyhdisteiden, endorfiinien ja enkefaliinien, syntyä.

Akupunktiohoitoa annetaan nykyään kaasusteriloiduilla kertakäyttöneuloilla. Neulat ovat niin ohuita, että pistoa tuskin huomaa. Neulan läpimitta on tavallisimmin 0.2.-0.3 millimetriä. Pistosalueella saattaa tuntua painon tai paineen tunnetta. On varsin tavallista, että hoito tuntuu rentouttavalta tai unettavalta.

SelkäCenterissä akupunktiota käytetään kivunhoidon apuvälineenä muiden hoitojen ohessa. Joskus neuloihin voidaan liittää sähkövirta ärsytyksen tehostamiseksi. Ne potilaat, jotka kokevat hyötyvänsä akupunktiosta, saavat apua usein jo yhden tai kahden hoitokerran jälkeen.

Amerikkalainen täydentävien hoitojen keskus NCCAM tutki 570 polven nivelrikkopotilasta puolen vuoden ajan. Koehenkilöt jaettin kolmeen ryhmään, joista yhdelle annettiin akupunktiota, toiselle lumeakupunktiota ja kolmas ryhmä sai ohjeita, miten polvikipujen kanssa opitaan elämään. Akpunktiota saaneilla polvikivut olivat vähentyneet ja polven liikkuvuus lisääntynyt enemmän kuin kahdella muulla ryhmällä.

Akupunktion vaikutus ei siis rajoitu vain kivun lievittämiseen. Esimerkiksi polven nivelrikkopotilailla kipujen vähenemisen lisäksi myös polvinivelen liikkuvuus lisääntyi. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että kivun lievittyminen vähentää samalla lihasten suojajännitystä polvinivelen ympärillä. Akupunktiolla ei ole mitään parantavaa vaikutusta kudostasolla, vaan helpotus on seurausta kipukierteen katkeamisesta.

Lääketieteellisiä, näyttöön perustuvia katsauksia tekevän Cochrane Collaboration järjestön mukaan akupunktion hyödyllisistä vaikutuksista on tällä hetkellä vahvaa näyttöä polven nivelrikon ja leikkausten jälkeisen pahoinvoinnin hoidossa. Kohtuullista näyttöä on toistaiseksi päänsäryn, alaselkäkipujen ja tenniskyynärpään hoidossa.