Naprapatia

Tiesitkö. että …

… naprapaatit ovat pohjoismaiden suurin manipulaatioammattikunta

… naprapaatti on oikeusturvakeskuksen rekisteröimä terveydenhuollon ammattihenkilö

… manipulaatiohoidot on viimeaikaisten tutkimusten mukaan havaittu tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi toiminnallisissa selkäkivuissa

… naprapaatit ovat suorittanut korkeakoulutasoisen tutkinnon Ruotsissa tai Yhdysvalloissa erikoistuen pääasiallisesti tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tutkimiseen ja hoitoon

… valtaosa Tukholman  Naprapathögskolanin opettajakunnasta on lääkäreitä

… vuodesta 2000 on Suomessa voinut opiskella naprapaatiksi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulussa Kotkassa

… KYAMK:n naprapatian opintolinjan lääketieteellisten aineiden opettajat ovat omien alojensa erikoislääkäreitä

Mitä naprapaatti tekee?

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Passiivisina hoitomenetelminä naprapaatti käyttää mm. manipulaatio-, mobilisaatio  ja pehmytkudostekniikoita sekä ergonomista neuvontaa.

Hoitoihin liittyy aktiivisina menetelminä mm. harjoitusterapiaa sen eri muodoissa.

Koulutettu naprapaatti on Terveyden-huollon Oikeusturvakeskuksen rekisteröimä ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulutasoisen (Doctor of  Naprapathy, D.N.) tutkinnon joko Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Suomessa nelivuotinen naprapatian opintolinja käynnistyi vuonna 2000 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Naprapaatin hoidon lähtökohtana on potilaan sairaushistorian selvittäminen. Alkuhaastattelussa selvitetään oireiden alkamisajankohta ja -tapa, oireiden esiintyminen, niiden luonne sekä muut lääketieteelliseen anamneesiin kuuluvat merkittävät tekijät. Samalla selvitetään mahdollisten sairauksien, lääkityksen ja muiden hoitoon vaikuttavien tekijöiden merkitys.

Kliinisellä alkututkimuksella pyritään selvittämään potilaan oireiden alkuperä. Apuna käytetään haastattelua, havainnointia, erilaisia ortopedisiä, neurologisia ja verisuoniston tilaa selvittäviä testejä sekä niveltason liikkuvuustutkimuksia ja kudosten tutkimista käsin. Samalla huomioidaan myös mahdollisten jatkotutkimusten, kuten kuvantamis-  ja laboratoriotutkimusten tarve. Naprapaatti voi suorittaa mm. kävelyn analysointia, lihastasapainon ja lihasvoimien sekä fyysisen suorituskyvyn mittauksia.

Tavallisin naprapaatin vastaanotolla hoidettava vaiva on toiminnallinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, josta aiheutuvaan kipuun tai muuhun oireeseen tai haittaan voidaan tutkimustilanteessa vaikuttaa mekaanisesti sekä oiretta provosoiden että helpottaen. Indikaationa manipulaatiohoidolle on nivelen tai nivelten liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voidaan osoittaa, tai perustellusti olettaa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Hoidon esteenä voi olla potilaan terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät vasta-aiheet.

Naprapaatti ohjaa potilaitaan aktiiviseen elämäntyyliin, johon tarpeen mukaan sisältyy myös vahvistavia, venyttäviä, mobilisoivia ja/tai rentouttavia harjoitteita. Naprapaatti tukee potilaitaan myös muissa tarvittavissa elämäntapamuutoksissa pitempiaikaisten hoitotulosten saavuttamiseksi sekä TULE-sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Terveyskasvatuksellisesti naprapaatti auttaa potilastaan tämän omien itsehoidon resurssien mahdollisimman tehokkaassa hyödyntämisessä.

Naprapaatti tutkii ja hoitaa kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön nivel-, välilevy- ja pehmytkudos-peräisiä kiputiloja, jotka eivät ole kontraindisoituja kyseiselle hoitomuodolle.

Kategoria(t): Keho Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.