Selän hoitaminen on ihmisen hoitamista

Selkävaivojen suhteen erilaisten hoito- ja kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta ja tehosta pitkällä aikavälillä on varsin vähän näyttöä. Yhtenä syynä tähän on selkäkipuisten potilaiden ”niputtaminen” tutkimuksissa ilman patoanatomista diagnoosia. Jos tutkittavassa ryhmässä on edustettuna kaikki selkävaivat spontaanisti paranevista tulehdustiloihin ja vakaviin, ehkä parantumattomiin selkäsairauksiin, niin satunnaistetut tutkimukset antavat varsin yksipuolisen kuvan kuntoutus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutuksista.  Kokonaan toisenlaisia tuloksia jonkin hoitomenetelmän vaikuttavuudesta ja kustannusvastaavuudesta saataisiin, jos verrattaisiin erilaisten hoitojen vastetta jonkin spesifin patofysiologian kohdalla. Vaikeutena tällaisten tutkimusten tekemiselle on esitetty sitä, että selkäkipuilun varsinainen aiheuttaja jää useimmiten epäselväksi. Continue reading

Kun selkä sairastaa, niin ihminenkin sairastaa

Kipu on aina ihmisen puolella

Selkään elämän myötä ilmaantuvat rappeutumat, välilevyn madaltumat ja kulumat kuuluvat meille kaikille, mutta selkäkipuja tulee vain osalle meistä. Suurin osa selkävaivoista on kuitenkin toiminnallisia sairauksia ja näiden paranemisessa on kyse paljosta muusta kuin nikamien tai hermojen liikkumattomuudesta tai lihasten lyhenemisestä. Kudostason syitä pystytään varmuudella määrittelemään vain noin 15 prosentissa selkävaivoja. Continue reading

Selkä ja elämä kunnossa

Kokemus terveenä elämisestä, työ- ja toimintakyvystä ja oman elämän hallinnasta koostuu monista tekijöistä. Selän vaivoissakin on pohjimmiltaan kysymys tästä, sanoo Anja Henttinen SelkäCenteristä. Vuodet ovat opettaneet ymmärtämään, että jokainen kykenee ratkaisevasti vaikuttamaan myönteisesti itse ongelmiinsa, kunhan hänen käyttöönsä tarjotaan riittävän monia erilaisia keinoja ja menetelmiä mielekkään hoitotavan löytymiseksi. Continue reading